Nasze działania skupiają się wokół szeroko rozumianej ‘’gospodarki odpadami’’.

Działając na rzecz Ochrony Środowiska, dbamy o to, aby jak najmniejsza ilość odpadów trafiała na składowiska, w tym celu dokonujemy selekcji odbieranych odpadów. Staramy się jak najwięcej z nich przekazać do ponownego wykorzystania, nadać im ”nowe życie” (recycling).

Doskonale wiemy, że tylko pełna świadomość ekologiczna może zapewnić czyste środowisko przyszłym pokoleniom.
Pomagamy jednostkom oświatowym t.j. szkoły, przedszkola w uświadamianiu dzieci i młodzieży, jak ważne dla wszystkich są działania na rzecz ochrony przyrody.